אני עוסק מורשה ורואה החשבון שלי ממליץ להגדיל את מקדמות מס כנסה וביטוח לאומי, מדוע?

כנראה שרואה החשבון מזהה בדוחות הכספיים של העסק גידול בשורת הרווח ומנסה לתת לכך מענה בפעילות השוטפת של העסק. האלטרנטיבה הינה לשלם את כל ההפרשים לאחר הגשת הדוחות- מהלך שלרוב מקשה על התזרים של העסק.