רואה החשבון אומר שהעסק רווחי ועדיין אין כסף בחשבון הבנק?

אחת לתקופה רואה החשבון שולח דוח רווח והפסד לתקופה שהסתיימה (בדרך כלל על שנים מלאות אולם לעיתים בכל חודש). הדוח מצביע בצורה מאוד ברורה שהעסק רווחי, ישנן הכנסות רבות והוצאות נמוכות יותר ועל פניו העסק היה צריך להרוויח סכום מסוים אולם, בפועל- הבנק חונק, החובות לספקים גדלים, תשלומי המיסים ממשיכים להגיע וכסף אין, העיקר שהעסק מרוויח…

במידה וזה המקרה גם בעסק שלכם, אתם חייבים להכיר כמה כללים בסיסיים בחשבונאות: עמדו על הרווח החשבונאי והסתכלו על תזרים המזומנים- בעברית, דוח הרווח והפסד נותן תמונת מצב נכונה לאותו הרגע בו נכתב ובהתאם לחשבוניות ולהוצאות שרואה החשבון / מנהל החשבונות הכיר כהוצאה.

לכן לעיתים ייווצר לכם רווח גם אם ההוצאות התזרימיות שוות להכנסות. להלן דוגמא פשוטה מאוד שלא מייצגת מקרה אמיתי, אולם בהחלט ממחישה את המצב: הכנסות בגובה של 1,000 ₪ והוצאות בגובה של 1,000 ₪ עבור דלק לרכב- בפועל ההוצאות שירשמו בספרים של עוסק מורשה (כדוגמא כללית) הינן 45% מסך ההוצאה, משמע – 450 ₪ הוצאה ו 550 רווח לצורכי מס.  אולם, בבנק יש לכם 0 ₪.

ישנן מספר אפשרויות לבעל העסק שמצבים כאלו קורים לו:

  • שיחה עם רואה החשבון והבנה מה מוכר כהוצאה וכיצד
  • ייעוץ כלכלי פרטני ופרוייקטלי על מנת לעשות סדר מקיף ולתת לכם רשימת שאלות לרואה החשבון / מנהל החשבונות.
  • ליווי עסקי – ליווי עסקי הינו תהליך מתמשך שיכול לחסוך כספים רבים ועזור לתכנן בצורה טובה יותר את תזרים המזומנים של העסק.

הנקודה הראשונה יכולה בהחלט לענות על חלק מהצרכים ושיחה עם רואה החשבון יכולה להבהיר חלק מהנקודות ולעזור לכם לתכנן נכון את הוצאותיכם ויתרה מזו את תזרים המזומנים שלכם.

ייעוץ כלכלי יכול לתת לכם את המענה הראשוני ולהתוות לכם את הדרך, על ידי כך שיציג לכם את הנתונים וכיצד תדרשו להיערך מבחינה תזרימית.

ליווי עסקי יכול לתת מענה כולל והולם לעסקים אשר מתנהלים על שולי רווח נמוכים יותר ומבוססים על מחזור גבוה של מכירות. הליווי העסקי מאפשר לנהל תזרים מזומנים בצורה יעילה יותר, להיות מוכן לתשלומים עתידיים ללא הפתעות ולתת תמונת מצב חודשים קדימה בהתבסס על תחזיות ונתוני עבר, כך שלבעל העסק יש מספיק זמן להגיב לעתיד לבוא ולהיערך בהתאם.

על כל בעל עסק לבחור את הדרך הרצויה, בין אם באמצעות שיחה עם רואה החשבון, ייעוץ כלכלי או ליווי עסקי. בכל מקרה חשוב לזכור שלדחות את הדברים או לסגור את הפער התזרימי שנוצר על ידי הלוואות כאלו או אחרות עלול ליצור בעיה הפוכה וגדולה יותר של מצוקה תזרימית בה העסק יחזיר אלפי שקלים כנגד הלוואות ולא כמממן פעילות שוטפת של העסק.

בהצלחה